(+84)905 61 22 63 | webhoian@gmail.com

Bảng giá Tên miền

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn không tìm thấy bảng giá cho tên miền cần đăng ký cho Công ty.

 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • đ 250.000 /năm
 • .com | .net | .org | .info
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • 250.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN1
 • đ 830.000 /năm
 • .vn
 • 350.000 đ Phí khởi tạo
 • 480.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN2
 • đ 700.000 /năm
 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 350.000 đ Phí khởi tạo
 • 350.000 đ Phí Duy Trì
 • ĐĂNG KÝ

Bảng giá Hosting

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn không tìm thấy bảng giá cho tên miền cần đăng ký cho Công ty.

 • CƠ BẢN
 • đ 90.000 /tháng
 • 800 MB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 2 FTP Account
 • 2 SQLServer
 • 15 Subdomain
 • 25 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • DOANH NGHIỆP
 • đ 135.000 /tháng
 • 1.1 GB Dung lượng
 • 20 GB Băng thông
 • 4 FTP Account
 • 4 SQLServer
 • 4 SQLServer
 • 40 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • T.M ĐIỆN TỬ
 • đ 160.000 /tháng
 • 1.5 GB Dung lượng
 • 30 GB Băng thông
 • 5 FTP Account
 • 5 SQLServer
 • 25 SQLServer
 • 50 Email
 • ĐĂNG KÝ

Bảng giá VPS

Tặng 512Mb Ram khi đăng ký các gói VPS Starter, Standard, Advance. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn không tìm thấy bảng giá cho Máy chủ cần đăng ký.

 • STARTER VPS
 • đ 570.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 40GB HDD
 • 512MB + 512MB RAM
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin
 • ĐĂNG KÝ
 • STANDARD VPS
 • đ 800.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 80GB HDD
 • 768MB + 512MB RAM
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin
 • ĐĂNG KÝ
 • ADVANCED VPS
 • đ 1.170.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 120GB HDD
 • 1GB + 512MB RAM
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin
 • ĐĂNG KÝ