(+84)905 61 22 63 | webhoian@gmail.com
Các dự án

ĐÃ THỰC HIỆN

Bảng giá website

Cơ bản

3 Triệu

 • Giao diện:có sẵn
 • Tên miền:mễn phí .com
 • Hosting:Miễn phí năm đầu
 • Băng thông:KGH
 • Ngôn ngữ:1
 • Mạng xã hội:Có
 • Chat trực tuyến:Không
 • Chuẩn SEO: Có
 • Chuẩn mobile:Có
 • Hỗ trợ SEO:Không

Nâng Cao

5 Triệu

 • Giao diện: có sẵn
 • Tên miền:Miễn phí .com
 • Hosting:Miễn phí năm đầu
 • Băng thông:KGH
 • Ngôn ngữ:1
 • Mãng xã hội:có
 • Chat trực tuyến:Có
 • Chuẩn SEO:Có
 • Chuẩn mobile:Có
 • Hỗ trợ SEO:Không

Doanh Nghiệp

7 Triệu

 • Giao diện:Thiết kế riêng
 • Tên miền:Miễn phí .com
 • Hosting:Miễn phí năm đầu
 • Băng thông:KGH
 • Ngôn ngữ:2
 • Mãng xã hội:có
 • Chat trực tuyến:Có
 • Chuẩn SEO:Có
 • Chuẩn mobile:Có
 • Hỗ trợ SEO:2 Từ Khóa

Chuyên Nghiệp

9 Triệu

 • Giao diện:Thiết kế riêng
 • Tên miền:Miễn phí .com
 • Hosting:Miễn phí năm đầu
 • Băng thông:KGH
 • Ngôn ngữ:3
 • Mãng xã hội:có
 • Chat trực tuyến:Có
 • Chuẩn SEO:Có
 • Chuẩn mobile:Có
 • Hỗ trợ SEO:3 từ khóa