.vn

750.000/năm

.com.vn

630.000/năm

.com

329.000/năm

.net

349.000/năm

.org

379.000/năm

.vn

750.000/năm

.com.vn

630.000/năm

.com

329.000/năm

.net

349.000/năm

.org

379.000/năm

.info

409.000/năm

Web Hoi An là đại lý chính thức của PA VIET NAM

Pa Viet Nam (www.pavietnam.com) và tadu (www.tadu.vn)
null

Được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (www.icann.org) công nhận.

null

Khi đăng ký tên miền quốc tế tại Web Hội An, tên miền của bạn sẽ được quản lý bởi Web Hội An. Bạn cũng có thể đăng ký tên miền Quốc gia Việt Nam tại Web Hội An, giá cả rất cạnh tranh với thủ tục nhanh gọn có đầy đủ tính xác thực về mặt pháp lý do Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC thuộc Bộ thông tin và truyền thông quy định.

null

Tất cả tên miền Việt Nam (được tô đỏ, có phần mở rộng .vn) khi đăng ký cần có bản khai đăng ký và bản photo chứng minh thư.

null

Đối với tên miền Quốc Tế sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn.

null

Quy định đối với tên miền quốc tế:

  • * Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet.
  • * Thông tin 09/2008/TT-BTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  • * Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.

DOMAIN NAME KHỞI TẠO GIA HẠN
.com Free 329.000 vnd
.net Free 349.000 vnd
.org Free 379.000 vnd
.biz Free 399.000 vnd
.info Free 399.000 vnd
.me Free 689.000 vnd
DOMAIN NAME KHỞI TẠO GIA HẠN
.vn 280.000 vnd 470.000 vnd
.com.vn 280.000 vnd 350.000 vnd
.net.vn/.biz.vn 280.000 vnd 350.000 vnd
.name.vn 35.000 vnd 40.000 vnd
.vn 1 ký tự 350.000 vnd 40.000.000 vnd
.vn 2 ký tự 350.000 vnd 10.000.000 vnd