Tên Miền Quốc Tế:

– Tên miền còn thời gian duy trì trên trên 30 ngày.
– Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.
– Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận.
– Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
– Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
– Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền – Domain chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.
– Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP.

Tên Miền Việt Nam:

– Bạn kiểm tra tên miền không bi lock (domain trạng thái active)
– Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
– Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
– Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi
– Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
– Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
– Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
– Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua CP

LỢI ÍCH KHI CHUYỂN ĐỔI:

Gia hạn nhanh chóng với hệ thống dịch vụ đồng bộ của CNV.

Hoàn thành chuyển đổi trước 7 ngày.

Tránh rủi ro mất tên miền do quên gia hạn khi đăng ký ở các đơn vị nước ngoài.

Đại lý tên miền chính thức tại Việt Nam Hoá đơn VAT đầy đủ khi đăng ký