null

Dịch vụ Email Hosting phù hợp với các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng mail để trao đổi và liên lạc với các đối tác, khách hàng, với một hệ thống máy chủ riêng biệt chỉ dành cho ứng dụng Email, đảm bảo vận hành thông suốt và nhanh chóng cho quá trình gửi thư đi và nhận thư đến.

null

Hệ thống quản lý thư điện tử chuyên nghiệp trên nền web, cho phép nhân viên công ty kiểm tra email từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chỉ với một máy tính có kết nối Internet.

null

Quản lý email nhân viên dễ dàng bằng hệ thống chuyển tiếp mail đi và mail đến mà không cần cài đặt tại mail nhân viên.

Các đặc tính của doanh nghiệp

null

Sử dụng dạng tên miền thương hiệu riêng của công ty email@tenmien.com

null

Hệ thống filter chặn spam, và scan virus và hệ thống trả lời email tự động

null

Hệ thống máy chủ mạnh đặt tại Việt Nam đảm bảo sự ổn định 99.999% uptime của hệ thống mail kể cả bị sự cố đứt cáp biển.

null

Quản lý mail nhân viên dễ dàng.

Các đặc tính của doanh nghiệp

null

Sử dụng dạng tên miền thương hiệu riêng của công ty email@tenmien.com

null

Hệ thống filter chặn spam, và scan virus và hệ thống trả lời email tự động

null

Hệ thống máy chủ mạnh đặt tại Việt Nam đảm bảo sự ổn định 99.999% uptime của hệ thống mail kể cả bị sự cố đứt cáp biển.

null

Quản lý mail nhân viên dễ dàng.

Bảng giá Mail Doanh Nghiệp

PLAN A
 • Dung lượng 1.000 MB
 • Quản lý mail nhân viên Không
 • Web mail
 • Cài đặt Miễn phí
 • 01 tài khoản / năm 200.000
 • 05 tài khoản / năm 700.000
 • 10 tài khoản / năm 1.200.000
 • 20 tài khoản / năm 2.200.000
 • 50 tài khoản / năm 5.300.000
PLAN B
 • Dung lượng 2.000 MB
 • Quản lý mail nhân viên
 • Web mail
 • Cài đặt Miễn phí
 • 01 tài khoản / năm 400.000
 • 05 tài khoản / năm 1.800.000
 • 10 tài khoản / năm 3.400.000
 • 20 tài khoản / năm 6.600.000
 • 50 tài khoản / năm 16.500.000
PLAN C
 • Dung lượng 5.000 MB
 • Quản lý mail nhân viên
 • Web mail
 • Cài đặt Miễn phí
 • 01 tài khoản / năm 1.000.000
 • 05 tài khoản / năm 4.800.000
 • 10 tài khoản / năm 9.600.000
 • 20 tài khoản / năm 19.000.000
 • 50 tài khoản / năm 47.500.000
PLAN D
 • Dung lượng 5.000 MB
 • Quản lý mail nhân viên
 • Web mail
 • Cài đặt Miễn phí
 • 01 tài khoản / năm Theo yêu cầu
 • 05 tài khoản / năm Theo yêu cầu
 • 10 tài khoản / năm Theo yêu cầu
 • 20 tài khoản / năm Theo yêu cầu
 • 50 tài khoản / năm 47.500.000