null

IP riêng bảo đảm việc gửi mail thông suốt, Với 01 IP riêng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List

null

Có giao diện dành cho thiết bị di động và chứng thực SPF/ Domainkeys/ DKIM tăng độ tin cậy cho email.

null

Với dung lượng lưu trữ lớn cho phép 1 gởi đi và nhận được 1 lượng email lơn, đảm bảo hệ thống họat động luôn luổn định và nhanh chóng.

Các đặc tính của mail server

null

Cho phép cài đặt nhiều tên miền riêng (Domain Addon).

null

Không giới hạn số lượng người dùng (Email account).

null

Được cài đặt chứng thực SSL tăng độ bảo mật cho email.

null

Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7.

Bảng giá Mail Server Việt Nam

STARTER
 • Dung lượng 50GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Cài đặt: 300.000đ
 • Thanh toán 12 tháng: 12 x 800.000 đ
ADVANCED
 • Dung lượng 100 GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Cài đặt: 300.000đ
 • Thanh toán 12 tháng: 12 x 1.000.000 đ
EXTREMMER
 • Dung lượng: 100 GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Cài đặt: Miễn phí
 • Thanh toán 12 tháng: 12 x 1.500.000 đ