CSS Là Gì? Tại Sao CSS Lại Quan Trọng Trong Thiết Kế?

CSS là gì?

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một dạng ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại một số các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đã được đánh dấu (ví dụ như HTML). Nếu HTML đóng vai trò định dạng những phần tử trên website như việc tạo ra đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,…thì CSS sẽ giúp chúng ta có được thêm một chút “phong cách” vào các phần tử HTML đó như là đổi màu sắc trang, đổi màu chữ, thay đổi cấu trúc,…

Cách hoạt động của CSS là nó sẽ tìm dựa vào những vùng chọn, vùng chọn có thể như là là tên một thẻ HTML, tên một ID, class hoặc nhiều kiểu khác. Tiếp đó là nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng đã chọn trước đó.

Cấu trúc của một đoạn CSS là gì?

Một đoạn CSS gồm 4 phần như sau:

01. Vùng chọn {

02. Thuộc tính : Giá trị ;

03. Thuộc tính : Giá trị ;

04 …

05  }

Nghĩa là nó được khai báo bởi vùng chọn, sau đó là thuộc tính và tính chất nằm trong dấu ngoặc nhọn { }. Mỗi thuộc tính sẽ có giá trị riêng, giá trị có thể là giá trị số hoặc có thể là tên giá trị trong danh sách có sẵn trong CSS. Phần giá trị và thuộc tính phải được cách nhau bằng dấu hai chấm, và trong mỗi một dòng khai báo thuộc tính sẽ luôn có dấu chấm phẩy ở cuối.  Vùng chọn có thể sử dụng không giới hạn thuộc tính.

Tại sao CSS lại quan trọng trong thiết kế

CSS là một trong những công cụ mạnh nhất mà nhà thiết kế có thể học hỏi vì nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ diện mạo cho một trang web. Các trang tính cơ bản có thể được cập nhật nhanh chóng và cho thấy các trang web được thay đổi thứ tự và được thay đổi ưu tiên trên màn hình. Điều này cho thấy giá trị và tập trung vào khách  truy cập mà không cần phải thay đổi gì để đánh dấu HTML cơ bản.

Phương thức hoạt động của CSS là dựa vào các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên 1 thẻ HTML, tên 1 ID, hoặc nhiều kiểu khác.  Sau đó, nó áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó.

CSS + HTML + JAVASCRIPT TẠO NÊN MỘT ỨNG DỤNG WEBSITE TUYỆT VỜI CHO CHÚNG TÔI.

CSS giúp các thẻ html hiển thị màu sắc rực rỡ hơn, định dạng lại html, khung và các media.

CSS giúp ta tiết kiệm được nhiều công sức trong việc xây dựng giao diện, chỉ cần một đoạn mã nhỏ sẽ làm cho ứng dụng chúng ta thêm chuyên nghiệp hơn.

CSS sẽ lưu cùng chung với thẻ html hoặc lưu ra một file riêng giúp chúng ta dễ quản lý, Maintaince đơn giản hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

web hoi an
web hoi an
web hoi an